CMX 4000

Özellikler / Specifications

Bosch, Delphi, Denso, Piezzo ve Siemens

Bilgisayarlı sistem ve test kontrolü

Altı adet enjektörü aynı anda test edebilir

Otomatik ölçüm sistemi

Enjektör tipine göre test planı

Kullanıcı tarafından yeni test planı oluşturma imkanı

Otomatik ve manuel test kabiliyeti

Test sonuçları kayıt ve raporlama

Ayarlanabilir test yağı sıcaklığı

0-1800 bar arası değiştirebilir hat basıncı

0-4000 Us arası değiştirilebilir puls süresi


Bosch, Delphi, Denso, Piezzo and Siemens can be tested

Computer controlled system

6 pieces of injectors can be installed in the same time

Electronic measuring system

Test plan due to the injector type

Ability to make your own plan for injectors

Manuel testing system

Ability to save and report the test results

Adjustable test oil temperature

Adjustable line pressure between 0-1800 Bar

Adjustable Puls Width between 0-4000 µSec

Safety glass which provides you a large working space

Clamping set which the user can install injectors easily


© 2024 Development. Created for neqtar